Kontakt

Unie soudních znalců, z.s.
Pod Višňovkou 1661/31
140 00 Praha 4 - Krč

Tel: 00420 604 250 879

Odkazy

Publikace

Seznam významných publikovaných prací a všech vystoupení na vědeckých setkáních

Významné publikované a realizované práce

 • KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., MIKEŠ, J., PETRÁK, M. "Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích, " in Elektro, č. 11/2011, s. 23–26, ISSN 1210-0889.
 • KUTÁČ, J. "Rodinný dům – bezpečné místo za bouřky?," in II. seminář Unie soudních znalců, o. s., 2011, ISBN 978-80-260-1035-7. 
 • KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., MIKEŠ, J., PETRÁK, M. "Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích," in II. seminář Unie soudních znalců, o. s, 2011, ISBN 978-80-260-1035-7.
 • KUTÁČ, J. "Novostavba hotelu „chráněna“ aktivním jímačem ESE v plamenech," in konference Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov, Unie soudních znalců, o. s., 2012, ISBN 978-80-260-2296-1.
 • KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., MIKEŠ, J., PETRÁK, M. "Szkopożar na stacji biopaliw Malšice," in Elektro.info.pl, 2012, ISSN 1642-8722.
 • KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., MIKEŠ, J., PETRÁK, M. "Biogas plant explosion protected early streamer emission (ESE) air terminal," in Lightning Safety Alliance,
 • http://www.lightningsafetyalliance.com/, News, 2012.
 • KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., MIKEŠ, J., ČERNOCH, D. "Novostavba hotelu „chráněna“ aktivním jímačem ESE v plamenech," in Elektro, č. 8–9/2012, s. 23–26, ISSN 1210-0889.
 • KUTÁČ, J., ČERNOCH, D. "Ochrana před bleskem a přepětím pro průmyslové aplikace se zaměřením na měniče frekvence," in Elektro, č. 3/2012, s. 22–23, ISSN 1210-0889. 
 • KUTÁČ, J. "Rozbor mimořádných událostí po úderech blesků v roce 2011 na území ČR," in Elektro, č. 3/2012, s. 2–5, ISSN 1210-0889.
 • KUTÁČ, J. "DEHNventil – vlnolam bleskových proudů," in Elektro, č. 5/2012, s. 22–23, ISSN 1210-0889.
 • KUTÁČ, J. "Ochrana před bleskem pro rodinné domy v souladu s právními předpisy ČR," in Elektroinstalatér, č. 5/2011, s. 27–29. ISSN 1211-2291.
 • MIKEŠ, J., KUTÁČ, J. "Technická podstata hromosvodu," in Elektroinstalatér, č. 1/2012, s. 47–49, ISSN 1211-2291.
 • MIKEŠ, J., KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., PETRÁK, M. "Biogas Plant Explosion Protected Early Streamer Emission (ESE) Air Terminal," in Elektro, 2011, vol. 21, no. 11, pp. 23–26. ISSN 1210-0889 (in Czech and English).
 • KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., MIKEŠ, J., ČERNOCH, D. "A New Hotel "Protected" by Air-Termination System ESE Goes Up In Flames," in Elektro, 2012, vol. 22, no. 8–9, pp. 82–85. ISSN 1210-0889. (in Czech and English).
 • MIKEŠ, J., KUTÁČ, J., EFMERTOVÁ, M., SZEDNIK, N. et all. "The Impact of Active Conductors on Czech and Hungarian Lightning Protection Legislation," in Acta Polytechnica (Journal of Advanced Engineering), 2013, vol. 53, no. 4, 9 pp. ISSN 1210-2709 (print), ISSN 1805-2363 (online).
 • MIKEŠ, J., KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z. "Protection Against Lightning by Means of ESE Collector and its Influence on the Protection of an Historical Monument," in All for Power, 2013, vol. VII, no. 2, pp. 94–97. ISSN 1802-8535 (in Czech and English).
 • MIKEŠ, J., KUTÁČ, J. "Overvoltage Protection Technical Fundamentals of Lightning Rod," in Elektroinstalatér, 2012, vol. 18, no. 1, pp. 47–49. ISSN 1211-2291 (in Czech).
 • KUTÁČ, J. "Národní příloha NA ČSN EN 62305-3 ed.," in Elektro, č. 8–9/2013, s. 2, ISSN 1210-0889.
 • KUTÁČ, J. "Světová novinka: svodič bleskových proudů DEHNvenCI včetně pojistek," in Elektro, č. 3/2013, s. 24–25, ISSN 1210-0889.
 • KUTÁČ, J. "Rozbor mimořádných událostí způsobených údery blesků v roce 2012," in IV. seminář Unie soudních znalců, o. s., 2012, ISBN 978-80-260-3382-0.
 • KUTÁČ, J. "Hmotné škody na stavbách a ohrožení života, včetně všech alternativních ochran," in Elektro, č. 8–9/2013, s. 2, ISSN 1210-0889.
 • KUTÁČ, J. "HVI power a další novinky firmy Dehn + Söhne," in Elektro, č. 11/2013, s. 34–35, ISSN 1210-0889.
 • KUTÁČ, J. "Společné stanovisko úřadů o platnosti norem k ochraně před bleskem na stavbách," in Ročenka Elektro, 2014, č. 2–16/2014, s. 2–16, ISSN 1210-0889.
 • KUTÁČ, J. "Ochrana před bleskem a přepětím pro průmyslová zařízení," in Elektro, č. 3/2014, str. 24–26, ISSN 1210-0889.
 • MIKEŠ, J., KUTÁČ, J., EFMERTOVÁ, M., MARTÍNEK, Z. "Influence of the wall material of the lightning protected object size induced surges," in ICLP 2014, Shanghai, pp. 1724–1730, ©2014 IEEE 978-1-4799-3544-4/14/$31.00.
 • MIKEŠ, J., EFMERTOVÁ, M., KUTÁČ, J. "The technical and economic assessment of the lightning rod symmetrization effect on overvoltage in narrow structures," in Asia-Pacific International Conference on Lightning (APL), Nagoya, Japan 2015.
 • KUTÁČ, J. "Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR," in Elektro, č. 2/2016, str. 63–65, ISSN 1210-0889.
 • MIKEŠ, J., EFMERTOVÁ, M., KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z. "Disturbance caused by penetration surge in interioir installations of buildings," in International Conference on Lightning and Static Electricity (ICOLSE), Toulouse, France, 2016.
 • KUTÁČ, J. "Ochrana před bleskem pro dřevostavby podle platné legislativy ČR," in DŘEVO&stavby PROFIspeciál 2017, s. 62.

Citace

 • CHRZAN, K. L. Klasyczne piorunochrony Franklina i piorunochrony pseudoaktywne, Pryzmat, nr 253/2012, s. 32-34, ISSN 1429-1673__http://pryzmat.pwr.wroc.pl/pryzmat/2011-2012/pryzmat253.pdf, citace: KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., MIKEŠ, J., PETRÁK, M. "Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích," in Elektro, č. 11/2011, s. 23–26, ISSN 1210-0889.
 • CHRZAN, K. L. Klasyczne piorunochrony Franklina i piorunochrony pseudoaktywne, Energoelektronika.pl, NIP: 521-008-36-44,http://www.energoelektronika.pl/do/ShowNews?id=1685&spisartykulow,Klasyczne %20piorunochrony%20Franklina%20i%20piorunochrony%20pseudoaktywne,Pryzmat, _citace: KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., MIKEŠ, J., PETRÁK, M. "Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích," in Elektro, č. 11/2011, s. 23–26, ISSN 1210-0889.
 • CHRZAN, K. L., BAZYLEAN, E. M. Piorunochrony pseudoaktywne, http://pe.org.pl/abstractpl.php?nid=6075 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), _ISSN 0033-2097, R. 88 NR 6/2012 s. 221–224, citace: KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., MIKEŠ, J., PETRÁK, M. "Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích," in Elektro, č. 11/2011, s. 23–26, ISSN 1210-0889.
 • Bazylean E. M, Chrzan, K. L. Active lightning terminals. Przeglad Elektrotechniczny, 2012. ISSN 0033-209, citace: MIKEŠ, J., KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., PETRÁK, M. "Biogas Plant Explosion Protected Early Streamer Emission (ESE) Air Terminal," in Elektro, 2011, vol. 21, no. 11, pp. 23–26. ISSN 1210-0889 (in Czech and English).

Konferenční příspěvky

 • ICLP 2014, Shanghaj, Čína MIKEŠ, J., KUTÁČ, J., EFMERTOVÁ, M., MARTÍNEK, Z. "Influence of the wall material of the lightning protected object size induced surges," in ICLP 2014, Shanghai, pp. 1724–1730, ©2014 IEEE 978-1-4799-3544-4/14/$31.00.
 • APL 2015, Nagoya, Japonsko MIKEŠ, J., EFMERTOVÁ, M., KUTÁČ, J. "The technical and economic assessment of the lightning rod symmetrization effect on overvoltage in narrow structures," in Asia-Pacific International Conference on Lightning (APL), Nagoya, Japan 2015.
 • ICOLSE 2016, Toulouse, Francie MIKEŠ, J., EFMERTOVÁ, M., KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z. "Disturbance caused by penetration surge in interioir installations of buildings," in International Conference on Lightning and Static Electricity (ICOLSE), Toulouse, France, 2016.